Article

OPEN ACCESS RECOURSES

English

Dear students, faculty staffs and other readers! After beginning emergency state due to the spread of COVID-19, you can use open educational resources until June 30, 2020. These educational resources can be used to support distance learning in educational institutions and execute the needs of faculties. AIU Library Directorate..

Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав и другие читатели! В связи с введением ЧП из-за распространения COVID-19, вы можете использовать открытые образовательные ресурсы до 30 июня 2020 года. Данные образовательные ресурсы могут быть использованы для поддержки дистанционного обучения в учебных заведениях и удовлетворения потребностей факультетов. Директорат библиотеки МУА.

Урматтуу студенттер, окутуучулар жамааты жана окурмандар! COVİD-19’га карата өзгөчө кырдаал киргизилгенине байланыштуу сиздер 2020-жылдын 30-июнуна чейин ачык билим берүү булактарын пайдалансаныз болот. Бул билим булактары билим берүү институттарынын дистанттык окуусуна көмөкчү болуп, факультеттерди ресурстук жактан каржылайт. АЭУ’нун китепкана директорлугу.

EBSCO Faculty Select

Annual Reviews

Taylor & Francis Group: COVID-19: Novel Coronavirus Content

Karger

ProjectMUSE

Association for Computing Machinery

CambridgeCore: Coronavirus Free Access Collection

Contact us

Ala-Tooo International University

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.